Jamaica Premier League
Data Sports Group LogoData Sports Group Logo
CLB Topenland Bình ĐịnhBình Định
2 : 1
CLB Thành phố Hồ Chí MinhHồ Chí Minh
Match Timeline
Lê Ngọc Bảo Substitution Out icon (Soccer) Đỗ Thanh Thịnh Substitute-in icon (Soccer)Đỗ Thanh Thịnh Substitute-in icon (Soccer) Lê Ngọc Bảo Substitution Out icon (Soccer)
81'
81'
Substitute-in icon (Soccer)Đỗ Thanh Thịnh Substitution Out icon (Soccer) Lê Ngọc Bảo
79'
Substitute-in icon (Soccer) Phạm Trùm Tỉnh Substitution Out icon (Soccer) Trần Thanh Bình
79'
Substitute-in icon (Soccer)Phạm Trùm Tỉnh Substitution Out icon (Soccer) Trần Thanh Bình
74'
Goal icon (Soccer) Hoàng Vũ Samson
74'
Goal icon (Soccer)Hoàng Vũ Samson
Hồ Tấn Tài Substitution Out icon (Soccer) Đỗ Văn Thuận Substitute-in icon (Soccer)Đỗ Văn Thuận Substitute-in icon (Soccer) Hồ Tấn Tài Substitution Out icon (Soccer)
69'
69'
Substitute-in icon (Soccer)Đỗ Văn Thuận Substitution Out icon (Soccer) Hồ Tấn Tài
69'
Substitute-in icon (Soccer) Đào Quốc Gia Substitution Out icon (Soccer) Võ Huy Toàn
69'
Substitute-in icon (Soccer)Đào Quốc Gia Substitution Out icon (Soccer) Võ Huy Toàn
Hồ Tấn Tài Goal icon (Soccer)Hồ Tấn Tài Goal icon (Soccer)
61'
61'
Goal icon (Soccer)Hồ Tấn Tài
Đặng Văn Trâm Substitution Out icon (Soccer) Phạm Văn Thành Substitute-in icon (Soccer)Phạm Văn Thành Substitute-in icon (Soccer) Đặng Văn Trâm Substitution Out icon (Soccer)
55'
55'
Substitute-in icon (Soccer)Phạm Văn Thành Substitution Out icon (Soccer) Đặng Văn Trâm
Hêndrio Goal icon (Soccer)Hêndrio Goal icon (Soccer)
47'
47'
Goal icon (Soccer)Hêndrio
46'
Substitute-in icon (Soccer) Hoàng Vũ Samson Substitution Out icon (Soccer) Hồ Tuấn Tài
46'
Substitute-in icon (Soccer)Hoàng Vũ Samson Substitution Out icon (Soccer) Hồ Tuấn Tài
Mạc Hồng Quân Substitution Out icon (Soccer) Dương Thanh Hào Substitute-in icon (Soccer)Dương Thanh Hào Substitute-in icon (Soccer) Mạc Hồng Quân Substitution Out icon (Soccer)
46'
46'
Substitute-in icon (Soccer)Dương Thanh Hào Substitution Out icon (Soccer) Mạc Hồng Quân
Trần Văn Trung Substitution Out icon (Soccer) Rafaelson Substitute-in icon (Soccer)Rafaelson Substitute-in icon (Soccer) Trần Văn Trung Substitution Out icon (Soccer)
46'
46'
Substitute-in icon (Soccer)Rafaelson Substitution Out icon (Soccer) Trần Văn Trung
8'
Yellow Card icon (Soccer) Nguyễn Tăng Tiến
8'
Yellow Card icon (Soccer)Nguyễn Tăng Tiến
Subs on Bench
23
Player picture of Vũ Tuyên Quang
Vũ Tuyên Quang
3
Player picture of Dương Thanh Hào
Dương Thanh Hào
6
Player picture of Đỗ Thanh Thịnh
Đỗ Thanh Thịnh
19
Player picture of Adriano Schmidt
Adriano Schmidt
14
Player picture of Đỗ Văn Thuận
Đỗ Văn Thuận
77
Player picture of Nghiêm Xuân Tú
Nghiêm Xuân Tú
88
Player picture of Phạm Văn Thành
Phạm Văn Thành
7
Player picture of Nguyễn Xuân Nam
Nguyễn Xuân Nam
9
Player picture of Rafaelson
Rafaelson
28
Player picture of Bùi Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng
37
Player picture of Hồ Viết Đại
Hồ Viết Đại
2
Player picture of Ngô Tùng Quốc
Ngô Tùng Quốc
20
Player picture of Trần Đình Bảo
Trần Đình Bảo
21
Player picture of Đào Quốc Gia
Đào Quốc Gia
26
Player picture of Thân Thành Tín
Thân Thành Tín
11
Player picture of Phạm Trùm Tỉnh
Phạm Trùm Tỉnh
92
Player picture of Daniel Green
Daniel Green
39
Player picture of Hoàng Vũ Samson
Hoàng Vũ Samson
Coaches
C
Player picture of Đức Thắng Nguyễn
Đức Thắng Nguyễn
C
Player picture of Vũ Tiến Thành
Vũ Tiến Thành
Head-2-Head