Jamaica Premier League
Data Sports Group LogoData Sports Group Logo
CLB Thành phố Hồ Chí MinhHồ Chí Minh
2 : 2
CLB Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ
Match Timeline
Nguyễn Tăng Tiến Substitution Out icon (Soccer) Thân Thành Tín Substitute-in icon (Soccer)Thân Thành Tín Substitute-in icon (Soccer) Nguyễn Tăng Tiến Substitution Out icon (Soccer)
90'+2
90'+2
Substitute-in icon (Soccer)Thân Thành Tín Substitution Out icon (Soccer) Nguyễn Tăng Tiến
84'
Goal icon (Soccer) Phan Văn Đức
84'
Goal icon (Soccer)Phan Văn Đức
80'
Substitute-in icon (Soccer) Nguyễn Văn Việt Substitution Out icon (Soccer) Hồ Văn Cường
80'
Substitute-in icon (Soccer)Nguyễn Văn Việt Substitution Out icon (Soccer) Hồ Văn Cường
Lee Nguyen Substitution Out icon (Soccer) Võ Huy Toàn Substitute-in icon (Soccer)Võ Huy Toàn Substitute-in icon (Soccer) Lee Nguyen Substitution Out icon (Soccer)
79'
79'
Substitute-in icon (Soccer)Võ Huy Toàn Substitution Out icon (Soccer) Lee Nguyen
68'
Substitute-in icon (Soccer) Nguyễn Trọng Hoàng Substitution Out icon (Soccer) Bùi Đình Châu
68'
Substitute-in icon (Soccer)Nguyễn Trọng Hoàng Substitution Out icon (Soccer) Bùi Đình Châu
Daniel Green Goal icon (Soccer)Daniel Green Goal icon (Soccer)
58'
58'
Goal icon (Soccer)Daniel Green
Brendon Yellow Card icon (Soccer)Brendon Yellow Card icon (Soccer)
52'
52'
Yellow Card icon (Soccer)Brendon
49'
Goal icon (Soccer) Phan Văn Đức
49'
Goal icon (Soccer)Phan Văn Đức
46'
Substitute-in icon (Soccer) Ganiyu Oseni Substitution Out icon (Soccer) Đinh Xuân Tiến
46'
Substitute-in icon (Soccer)Ganiyu Oseni Substitution Out icon (Soccer) Đinh Xuân Tiến
46'
Substitute-in icon (Soccer) Michael Olaha Substitution Out icon (Soccer) Hồ Phúc Tịnh
46'
Substitute-in icon (Soccer)Michael Olaha Substitution Out icon (Soccer) Hồ Phúc Tịnh
Hoàng Vũ Samson Substitution Out icon (Soccer) Atapharoy Bygrave Substitute-in icon (Soccer)Atapharoy Bygrave Substitute-in icon (Soccer) Hoàng Vũ Samson Substitution Out icon (Soccer)
46'
46'
Substitute-in icon (Soccer)Atapharoy Bygrave Substitution Out icon (Soccer) Hoàng Vũ Samson
Lâm Ti Phông Substitution Out icon (Soccer) Chu Văn Kiên Substitute-in icon (Soccer)Chu Văn Kiên Substitute-in icon (Soccer) Lâm Ti Phông Substitution Out icon (Soccer)
46'
46'
Substitute-in icon (Soccer)Chu Văn Kiên Substitution Out icon (Soccer) Lâm Ti Phông
Ngô Hoàng Thịnh Substitution Out icon (Soccer) Trần Thanh Bình Substitute-in icon (Soccer)Trần Thanh Bình Substitute-in icon (Soccer) Ngô Hoàng Thịnh Substitution Out icon (Soccer)
31'
31'
Substitute-in icon (Soccer)Trần Thanh Bình Substitution Out icon (Soccer) Ngô Hoàng Thịnh
Lee Nguyen Penalty Goal icon (Soccer)Lee Nguyen Penalty Goal icon (Soccer)
3'
3'
Penalty Goal icon (Soccer)Lee Nguyen
Subs on Bench
1
Player picture of Nguyễn Thanh Thắng
Nguyễn Thanh Thắng
3
Player picture of Dương Văn Khoa
Dương Văn Khoa
8
Player picture of Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
21
Player picture of Đào Quốc Gia
Đào Quốc Gia
26
Player picture of Thân Thành Tín
Thân Thành Tín
16
Player picture of Võ Huy Toàn
Võ Huy Toàn
18
Player picture of Chu Văn Kiên
Chu Văn Kiên
23
Player picture of Trần Đình Khương
Trần Đình Khương
50
Player picture of Atapharoy Bygrave
Atapharoy Bygrave
18
Player picture of Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Văn Hoàng
16
Player picture of Trần Đình Đồng
Trần Đình Đồng
24
Player picture of Hồ Khắc Lương
Hồ Khắc Lương
9
Player picture of Nguyễn Trọng Hoàng
Nguyễn Trọng Hoàng
14
Player picture of Nguyễn Văn Việt
Nguyễn Văn Việt
26
Player picture of Trần Mạnh Quỳnh
Trần Mạnh Quỳnh
68
Player picture of Mario Arqués
Mario Arqués
10
Player picture of Michael Olaha
Michael Olaha
91
Player picture of Ganiyu Oseni
Ganiyu Oseni
Coaches
C
Player picture of Vũ Tiến Thành
Vũ Tiến Thành
C
Player picture of Nguyễn Huy Hoàng
Nguyễn Huy Hoàng
Head-2-Head